معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی شاخص دسترسی خانوارها را به خرید و اجاره واحد مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد اعلام کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی با ارایه آماری از متوسط قیمت خرید یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران برگرفته از سازمان ثبت معاملات و مستغلات کشور، متوسط اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران برگرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای کلیه مناطق شهری برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، شاخص دسترسی خانوارها را به مسکن با نسبت قیمت به درآمد در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.

بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون  ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است.

همچنین بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای کلیه مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹  معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حاکی است که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد،  در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است.

بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی