موزه ویژه آثار دارای «ان اف تی» در آمریکا افتتاح شد.

به گزارش گویای خبر، موزه ای ویژه آثار دیجیتال دارای «ان اف تی» با گواهی اصالت غیر قابل معاوضه و منحصر به فرد در شهر سیاتل در شمال غربی آمریکا افتتاح شد.

در این موزه آثار هنری اصیل همراه با توضیحاتی درباره فناوری مورد استفاده که تولید آن را ممکن کرده است؛ معرفی شده اند. هدف از افتتاح این موزه کمک به بازدیدکنندگان برای آشنایی با دنیای «ان اف تی» یا توکن غیر قابل معاوضه و بی مانند است.

  • نویسنده : هوشنگ سلیمانی میگونی