وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای مشمولان قانون کار الزامی است.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الله عبدالملکی در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی های گسترده ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آمارها در تامین اجتماعی بیانگر این است که این مهم برای اغلب کارگران اجرا شده و به دلیل این که فهرست های مربوط به فروردین ماه را آخر اردیبهشت ماه دریافت کردیم؛ افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده است.

بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که این افزایش حقوق را اجرا نکرده باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی کند شکایت کنند.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت