مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از تشکیل بانک اطلاعاتی بناهای تاریخی، باغ موزه ها در پایتخت خبر داد.

گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری شهر، محمد مویدی با بیان این که مکاتبه‌ای با سازمان‌ها و نهادهای شهرداری تهران در خصوص بناهای تاریخی که توسط شهرداری تملک شده‌اند صورت گرفته است، اظهار کرد: تعداد بناها و خانه‌های تاریخی موجود در پایتخت به بیش از ۶۰۰ مورد می‌رسد اما بخشی از این خانه‌ها تحت مالکیت میراث فرهنگی و بخشی از آن تحت مالکیت بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص خانه‌های تاریخی زیر نظر شهرداری تهران هستیم که اگر نیاز به مرمت دارند، در دستور کار قرار گیرند.

وی تأکید کرد: به دنبال این هستیم که یک همکاری را بین سازمان‌های شهرداری ایجاد کنیم تا این شبکه منسجم شکل بگیرد.

مویدی با بیان این که این بانک و شبکه اطلاعاتی دو بخش دارد، یادآور شد: یک بخش از این شبکه به موزه‌ها، خانه موزه‌ها و باغ موزه‌های ساخته شده و به بهره برداری رسیده، اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: بخش دیگری از این بانک به املاک تاریخی پایتخت تعلق دارد که توسط شهرداری تملک شده است.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که ببینیم چه تعداد بنا داریم، چه تعدادی از این بناها دارای هویت فرهنگی هستند و قابلیت مرمت و بازسازی دارند که مرمت آنها را دستور کار قرار دهیم.

  • منبع خبر : پایگاه خبری شهر