روز روابط‌ عمومی در ساختار وزارت نیرو روز درک چنین ضرورت‌هایی است. ضرورت‌هایی که متأسفانه هیچ اهتمامی در راستای تحقق آن یا صورت نمی‌گیرد و یا به طور جدی توجه بخش عمده ای از پتانسیل روابط عمومی هرگز به سمت درک چنین مسایل مهمی سوق پیدا نکرده است.

گویای خبر – به همان اندازه و معیار که روز روابط‌ عمومی در ایران دیگر یک روز و فرضی و صرفاً برروی کاغذ نیست، به همان اندازه نیز نشان می‌دهد که جایگاه این روز چقدر می‌تواند در پیشبرد البته راهبردی حرفه، فن و دانش روابط‌ عمومی موثر باشد. بالاخص که بیش از هر دوره‌ای در تاریخ مناسبات اداری و نظام بروکراتیک، فن‌مدار و نگاه آینده‌گرایی کشور، ضرورت اهمیت به مهمترین اصول و دستاوردهای ارزشمند روابط عمومی می‌تواند راهگشا، موثر و در یک کلام منجر به تعالی سازمانی، نظام اداری و صد البته ارتباط موثر و ارزش محور مردم مبتنی بر اصل ارتباط و تعامل سازنده با مردم باشد. مهمترین اصلی که دولت به آن نیاز دارد و موجود یک روابط عمومی حرفه‌ای می‌تواند اثربخش‌ترین نقش را در این خصوص ایفا کند.

نکته اول: در این میان بسته به میزان و نوع کارکردهای نگاه ضرورت‌مدار و البته دلنگران در هر سازمانی، بسته به نگاه تخصص‌گرای روابط‌ عمومی در آن سازمان، می‌طلبد که به نحوی بسیار اثرگذار به دلنگرانی‌ها و اثربخشی معادلات سازمانی نسبت به گذشته اهمیت داد و برنامه‌ریزی‌های البته درستی نیز در این باب محقق کرد. این مهم را وقتی در سازمان عظیمی همچون وزارت نیرو مورد واکاوی قرار می‌دهیم به نقش بسیار مهم روابط‌ عمومی در پروسه آینده‌نگری این سازمان مواجه می‌شویم.

نکته دوم: به حق یکی از سازمان‌هایی که در آینده ایران حساس‌ترین و در عین حال اثرگذارترین نقش را ایفا کرده و خواهد کرد وزارت نیرو خواهد بود. از منظر روابط‌ عمومی توجه به انرژی‌های نوین و نیز قابل استحصال، نبض عملکرد و حرکت آینده جوامع در دنیای مدرن را مشخص می کند. اگرچه هنوز تعیین الگو یا شاخص انرژی مصرفی در دنیای آینده نه قطعی مشخص است و نه به طور یقین می‌توان از نوع و کیفیت آن گفت اما درعین حال به راحتی می‌توان حدس زد که دنیای حاضر، بر مسئله صرفه‌جویی درخصوص منابع عظیم انرژی توجه بسیار ویژه و خاصی دارد یا خیر.

کشورهای بزرگ و متولیان مصرف و ذخیره‌سازی در این کشور‌ها به طرز بسیار عجیب و نگران کننده‌ای نحوه مواجهه با انرژی در آینده را سرلوحه امور آتی خود قرارداده‌اند و هر ساله نیز مبالغ قابل توجهی برای تحقق ایده‌های خود هزینه می‌کنند. وقتی نگرانی و اهمیت درباب منابع محدود انرژی توانسته چنین دستگاه‌های عریض و طویلی را در کشورهای توسعه‌یافته جهان برای مصرف بهینه و ذخیره انرژی‌های تجدید ناپذیر و همچنین رفتن به سوی مصرف از انرژی‌های تجدید پذیر ایجاد کند، بدیهی است عدم توجه از جانب ما می‌تواند چه فجایع جبران ناپذیری را به بار دهد.

رسالت تاریخی وزارت نیرو و توجه به روابط عمومی

این تنها شکل واره‌ای کوچک از درک دغدغه‌ها و ضرورت‌های پیش‌رو در مبحث آینده‌پژوهی روابط‌ عمومی در سازمان بزرگ و با اهمیتی همچون وزارت نیرو می‌تواند باشد. اگر روابط‌ عمومی را زیر مجموعه سازمانی متعالی و با اهمیتی در وزارت نیرو بدانیم، نباید فراموش کنیم که اهمیت به درک محدودیت منابع انرژی، می بایست مهمترین دغدغه این نهاد باشد. اگر چنین باشد بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های روابط‌ عمومی به بخش آموزش و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی درخصوص منابع محدود انرژی سمت و سو پیدا می‌کند.

بله آموزش! دقیقا به همین دلیل که روابط‌ عمومی به همان میزان که مهم است به همان میزان نیز انعطاف پذیرترین رکن و دستگاه اداری پویا در هرسازمان مدرنی می‌تواند باشد. از این منظر وقتی که ببینیم تنها ساختار سازمانی که می‌تواند نقش یگانه آموزش دهنده فراگیر در نحوه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین التزام به ذخیره انرژی های تجدید ناپذیر و نحوه ذخیره آنها، از برای آیندگان باشد؛ تنها و تنها روابط عمومی است تازه می‌فهمیم نقش و اهمیت این بخش از نظام بزرگ نیرو در ایران تا چه حد اهمیت دارد.

چرا که درک اهمیت انرژی‌هایی که ما به طور مستقیم و بدون واسطه با آنها برای بقای خودمان در ارتباط هستیم برای نمونه آب و برق، آنچنان به نیاز‌های ماتقدم بشری مربوط می‌شوند که عملاً تصور حیات فردی و اجتماعی و نیز ساخت تمدن بدون آب و برق به هیچ عنوان میسر نمی‌شود که هیچ، بلکه حتی کمبود یکی از این منابع انرژی می‌تواند توسعه اجتماعی را محال و شکل بزرگترین و مدرن‌ترین اجتماعات را به حیات سراسر مشکلات انسان‌های بدوی تبدیل کند.

روز روابط‌ عمومی در ساختار وزارت نیرو روز درک چنین ضرورت‌هایی است. ضرورت‌هایی که متأسفانه هیچ اهتمامی در راستای تحقق آن یا صورت نمی‌گیرد و یا به طور جدی توجه بخش عمده ای از پتانسیل روابط عمومی هرگز به سمت درک چنین مسایل مهمی سوق پیدا نکرده است. اگر چنین است بی‌هیچ تعارفی باید تلاش کرد که روابط عمومی را به جایگاه اصلی و واقعی خودش در جایگاه یکی از مهمترین دستگاه‌های حساس و پراهمیت خانواده بزرگ وزارت نیرو بازگرداند و در وهله بعد، معنای جدید را جایگزین معنای سنتی روابط‌ عمومی کرد.

سازمانی متعالی که هدفش آموزش همگانی در راستای درک اهمیت انرژی و تلاش در جهت کاهش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر از سوی مردم و نیز تنها و با اهمیت‌ترین نهاد در جهت ترسیم آینده، به منظور یافتن ضرورت‌ها و نیازهای آتی ایران زمین به منظور ایجاد ضریب امنیت بالای زندگی از برای آیندگان می‌بایست باشد. این چنین وضعیتی به حق می‌طلبد که روز روابط عمومی را روز جشن ملی برای ایرانیان دانست.

  • نویسنده : داود مرادی فرد