شرکت بیمه البرز با امضای تفاهم‌نامه همکاری با یکی از شرکت‌های انبوه‌‌‌ساز، بخشی از زمین‌های آماده ساخت خود را معرفی نمود تا گامی دیگر در راستای تامین مسکن هموطنان برداشته شود.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، با تمرکز دولت سیزدهم بر مولدسازی دارایی‌های ثابت به عنوان اهرمی موثر در توسعه و پیشبرد نهضت ملی مسکن و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، پایان ایستایی سرمایه ارگان‌ها و شرکت‌ها رقم خورد تا جایی که بعد از سال‌ها عقب ماندگی و انباشت تقاضای مسکن، موجی از واگذاری زمین به منظور انبوه‌سازی و تسهیل خرید مسکن برای عموم جامعه شکل گرفت.

در همین راستا شرکت بیمه البرز نیز به منظور پایبندی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی با امضای تفاهم‌نامه همکاری با یکی از شرکت‌های انبوه‌‌‌ساز، بخشی از زمین‌های آماده ساخت خود را معرفی نمود تا گامی دیگر در راستای تامین مسکن هم‌وطنان برداشته شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه البرز