تهران؛ پایین ترین نرخ بیکاری در میان استان های کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در زمستان سال ۱۴۰۰ استان تهران با ۶ درصد پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور تجربه کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  ایرنا، حشمت الله عسگری با اشاره نرخ بیکاری استان اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خصوص طرح آمارگیری نیروی کار، در زمستان سال ۱۴۰۰ استان تهران با ۶ درصد پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور تجربه کرد که نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: کاهش نرخ بیکاری با توجه به افزایش نرخ مشارکت در دو فصل اخیر اتفاق افتاده، با بهبود شرایط کرونایی و رونق بسیاری از فعالیت های اقتصادی نرخ مشارکت در استان تهران در دو فصل اخیر افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: در سال جاری هدفگذاری شده که بیش از ۱۱۴ هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در فصل زمستان ۱۴۰۰ در کل کشور ۹.۴ درصد است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

  • منبع خبر : ایرنا