مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به صدور هشت هزار مجوز برای این مراکز گفت: توان مالی و تخصصی لازم و تعیین‌شده در حوزه مربوطه از شروط صدور مجوز راه‌اندازی خیریه است.

 گویای خبر – به گزارش ایرنا، بابک قانعی با بیان این که از هشت هزار مجوز صادر شده برای مراکز و موسسات غیردولتی فقط پنج هزار و ۲۴ مرکز فعال هستند، افزود: فعال نبودن مراکز غیردولتی به دلیل سخت‌تر شدن ضوابط راه‌اندازی یا نظارتی در طول زمان است که یا خود مراکز نخواستند فعالیت را ادامه دهند یا این که فعالیت آنها در امتداد اهداف بهزیستی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای راه‌اندازی مرکز خیریه، مکان باید کاملا مشخص و حداقل ۵۰ متر از آن متعلق به خود موسسه باشد. بهزیستی براساس بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مراکز می‌دهد و گاهی صرفا به موسسه مجوز داده می‌شود. مثلا در بند ۲ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مربوط به تاسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی می‌شود صرفا به موسسات مجوز داده می‌شود و به شخص حقیقی مجوز اعطا نمی‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: بهزیستی مراکز خود را فقط به موسساتی که ضوابط را بپذیرند و توان مالی و تخصصی لازم داشته باشند، واگذار می‌کند و پروانه فعالیت به موسسه می‌دهد اما در برخی بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مانند بند مربوط به تاسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی به بخش حقیقی هم مجوز اعطا می‌شود اما مجوز بیشتر فعالیت‌های مربوط به حوزه توانبخشی و آسیب‌های اجتماعی صرفا باید برای موسسه باشد؛ بر این اساس در دستورالعمل ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صراحت اعلام شده با موسسه‌هایی همکاری می‌شود که از بهزیستی مجوز داشته باشند.

اگر زمانی یک موسسه‌ خودخواسته یا به جهت لغو پروانه تاسیس، تعطیل شود باید عوایدی که به خاطر مددجوی بهزیستی عایدش شده را به حساب موسسه هم‌عرض یا مشارکت‌های مردمی بهزیستی واریز کند تا این عواید برای مددجویان هزینه شود

قانعی گفت: بهزیستی فقط با موسسات دارای مجوز از بهزیستی همکاری می‌کند زیرا موسسه به‌خاطر مددجویان بهزیستی از معلول ذهنی گرفته تا کودک بی‌سرپرست، جلب مشارکت دارد و اگر زمانی خودخواسته یا به جهت لغو پروانه تاسیس، تعطیل شود باید عوایدی که به خاطر مددجوی بهزیستی عایدش شده را به حساب موسسه هم‌عرض یا مشارکت‌های مردمی بهزیستی واریز کند تا این عواید برای مددجویان هزینه شود.

وی ادامه داد: البته به جز دریافت مجوز از بهزیستی در حال تدارک تمهیداتی هستیم که موسسات دارای مجوز از نهادهای دیگر هم از ظرفیت تعهد محضری استفاده کنند و ضوابط بهزیستی را بپذیرند و در امتداد اهداف اساسنامه بهزیستی فعالیت کنند اما فعلا این طرح مصوب نیست و اکنون باید از بهزیستی مجوز بگیرند.

قانعی اضافه کرد: برخی موسسات از دستگاه دیگری مجوز دارند و اگر قرار باشد همکاری نکنند، مسیر سخت می‌شود. بی‌نظمی دستگاه‌های دیگر، کار اشراف نظارت بر موسسات را در عمل با سختی مواجه می‌کند.

بر پایه این گزارش، بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور تاسیس مهدهای کودک، تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، تاسیس خانه سلامت دختران و زنان،  تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی، تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی، تاسیس مراکز توانبخشی معلولین، تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین، تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین و تاسیس انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند، پروانه فعالیت صادر کند.

براساس این گزارش، سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه کند.

  • منبع خبر : ایرنا