حجم نقدینگی آبان ماه امسال بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی به رقم چهار هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری ایرنا،حجم نقدینگی در آبان ماه سال گذشته برابر سه هزار و ۳۸ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آبان ماه امسال برابر چهار هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با آبان سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

همچنین نقدینگی در آبان ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند.

هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.

حجم نقدینگی آبان ماه ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان شد

 

  • منبع خبر : ایرنا