امروزه اهمیت مقوله بنیادین، راهبردی و سرنوشت­ ساز فرهنگ عمومی بر هیچ انسان خردورز، استدلال­ گرا و آگاه پوشیده نیست.

به گزارش گویای خبر فرهنگ عمومی که همانا ارزش ­های پذیرفته شده و به کار بسته شده توسط آحاد یک جامعه است، بسترساز نوع حرکت یک ملت و تعیین­ کننده آینده و افق و چشم ­انداز رویکردها و جهت­ گیری­ های آن است.

خوشبختانه ملت بزرگ ایران که دارای تمدنی کهن و فرهنگی غنی است و از مؤلفه­ های ارزشمندی در حوزه فرهنگ عمومی برخوردار است. عشق و ارادت خالصانه به خاندان رسالت و امامت، برپایی عزاداری ­های پرشور، تکریم شهیدان و جایگاه فرازمند آنان در چشم­ ایرانیان، دینداری و ولایت­مداری، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود که در قالب انتخابات نمود پیدا می­ کند.

فرهنگ پاسداشت نوروز که ریشه در ایران کهن داشته، فرهنگ روزه ­داری و سرور و شادمانی در عید سعید فطر، فرهنگ مقاومت در مقابل متجاوزان به حریم کشور و حفظ عزت و کرامت در مقابل مستکبران و زورگویان، فرهنگ ارتباطات وثیق و وفاق مستحکم اجتماعی میان اقوام و ادیان و مذاهب گوناگون، فرهنگ گذشت و جوانمردی که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد و نمونه ­های بسیاری از این دست؛ از مؤلفه­ های ارزشمند فرهنگ عمومی جامعه ما هستند که به عنوان مختصات فکری و رفتاری مردم عزیز ما و به مثابه شناسنامه فرهنگ این ملت فرهیخته نمود پیدا می­ کنند.

اگر ارکان فرهنگ عمومی ملتی دچار ضعف و سستی شده باشد، بی­ شک آینده روشنی در انتظار آن ملت نخواهد بود. اما چنانچه یک جامعه از فرهنگ عمومی مستحکم و بالنده ­ای برخوردار باشد، با گام ­های استوار در مسیر سعادت و بهروزی قدم برخواهد داشت.

تحکیم کیان خانواده، تقویت سرمایه اجتماعی در کشور، ترویج فرهنگ کتاب و کتاب­خوانی، مفاهمه و پرهیز از قضاوت ­های شتابان که خشونت ­های آزاردهنده در جامعه پدید می ­آورد، باید در کشور ما مرسوم شود. ضمن مقابله حکیمانه با هرگونه تضعیف و معارضه با زبان عمیق و زیبای فارسی، برای تقویت، گسترش و تحکیم زبان فارسی در همه زمینه ­ها، تلاش ملموس و مجدانه انجام شود.

  • نویسنده : حمیدرضا سلیمانی میگونی