دوره آموزشی بیمه پاسارگاد در حوزه بیمه حمل و نقل کالا و مسوولیت متصدیان حمل و نقل برگزار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد، با هدف ارتقا دانش همکاران در حوزه بیمه حمل و نقل و ارایه راهبردهای مؤثر به منظور بهبود عملکرد همکاران بیمه پاسارگاد دوره آموزشی بیمه حمل و نقل کالا و مسوولیت متصدیان حمل و نقل در  منطقه ۱۱ بیمه پاسارگاد برگزار شد.

این دوره با حضور خسرو فرشچیان رئیس کمیته فنی بیمه‌های اموال و مسوولیت با مشارکت جمعی از نمایندگان عمومی، کارشناسان و رؤسای شعب منطقه۱۱ بیمه پاسارگاد در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری در شهر ارومیه تشکیل شد.

در این دورۀ آموزشی که با هدف انتقال دانش در حوزه بیمه حمل و نقل، شناسایی موانع این حوزه و همچنین ارایه راهکارها طرح‌ریزی شده است، ضمن بررسی جایگاه و اهمیت رشته باربری در صنعت بیمه، توضیحات تکمیلی در خصوص رشته باربری ارایه شد و در ادامه، با بیان چالش‌های موجود صنعت حمل و نقل، مباحث ارزشمندی در رابطه با اصول تجارت بین‌الملل و قوانین مرتبط به آن مطرح شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه پاسارگاد