همگام با شرکت‌های مطرح فولادساز دنیا، بانک و بایگانی نمونه عیوب محصولات ورق گرم و سرد (فیزیکی و اطلاعاتی) برای نخستین‌بار در صنعت فولاد کشور به همت متخصصان و کارشناسان حوزه کیفیت فولاد مبارکه راه‌اندازی شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مدیر کنترل کیفی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: شرکت فولاد مبارکه بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی صنعت فولاد کشور و در رقابت با بزرگ‌ترین فولادسازان جهان است. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رقابت در بازار جهانی و حفظ جایگاه در دنیا، حفظ کیفیت و برند محصولات هر شرکت تولیدی است. باتوجه‌به رشد کیفیت محصولات در سال‌های اخیر و اهمیت تولید محصولات منطبق با نیاز مشتری برای مدیران ارشد سازمان، نیازمند حفظ تجارب ارزشمند در زمینه کیفیت محصولات هستیم.

بنا بر اظهارات علیرضا کی‌یگانه، یکی از فعالیت‌های مهمی که در راستای این مهم همگام با شرکت‌های مطرح فولادساز دنیا می‌توان انجام داد راه‌اندازی بانک و بایگانی نمونه عیوب محصولات ورق گرم و سرد (فیزیکی و اطلاعاتی) است. به همین منظور نمونه‌های عیوب محصولات از زمان راه‌اندازی خطوط تولید در ابعاد استاندارد تهیه شد و در کنار آن‌ها تعریف نوع عیب، منشأ عیب و نحوه رفع عیب در محل‌های مجزا واقع در ناحیه نورد گرم و نورد سرد گردآوری و طبقه‌بندی گردید.

وی درباره اهمیت راه‌اندازی این مجموعه گفت: هدف اصلی گردآوری بانک اطلاعاتی بایگانی کردن عیوبی است که بعد از مدتی رفع می‌شود و ازآن‌جاکه به‌طور مستمر تکرار نمی‌گردد، ممکن است تجارب آن به فراموشی سپرده شود. این بانک نمونه و بایگانی عیوب باعث می‌شود این تجارب در سوابق کنترل کیفی شرکت محفوظ بماند و مورد استفاده آموزشی جهت رفع عیوب محصولات در آینده قرار گیرد.

مدیر کنترل کیفی فولاد مبارکه در خاتمه از حمایت‌های معاونت تکنولوژی و بهره‌برداری، مدیریت‌های نواحی نورد گرم و سرد، خرید مواد مصرفی، کارکنان کنترل کیفی و سایر همکارانی که در خلق این اثر ماندگار دانشی مشارکت داشته‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان