وزیر کشور با توجه به تاثیرگذاری تنوع قومی، خاستگاه تاریخی و سنت های خاص در مناطق مختلف بر مسایل اجتماعی، بر شناخت مسایل اجتماعی در هر استان، شهر و روستا تاکید کرد.

گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی روز دوشنبه در همایش مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری های سراسر کشور افزود: مردم برای ما اصالت دارند و به همین دلیل، آسیب های اجتماعی در لسان رهبر معظم انقلاب به عنوان خطرناکترین تهدید توصیف می شوند.
وی با تاکید بر این که سازمان اجتماعی وظیفه مهمی در این زمینه بر عهده دارد و باید به آن واقف باشد، یادآور شد: تنوع قومی، خاستگاه تاریخی و سنت های خاص در مناطق مختلف، در مسایل اجتماعی اثرگذارند. از این رو، شناخت مسایل اجتماعی هر استان، شهر و روستا اهمیت دارد.
وزیر کشور، تداوم فرهنگ اصیل مناطق مختلف را موثر دانست و ادامه داد: بسیج، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد، بازوان مهمی در موضوعات اجتماعی هستند و باید در چارچوب قانون، به کار گرفته شوند.
دکتر وحیدی توجه به مسایل حاشیه نشین ها را هم در کاهش آسیب های اجتماعی مهم برشمرد و اضافه کرد: باید برای هر منطقه ای برنامه داشته باشیم و بدانیم قرار است چه اقدامی انجام شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور