گویای خبر – انسان موجودی است اجتماعی و از بارزترین نمادهای شخصیت در انسان، اجتماعی بودن است. اوج اجتماعی بودن انسان در حوزه ارتباط عمومی او با دیگران شکل می‌گیرد.

ارتباطات انسانی مایه تکامل و تعالی شخصیت انسان است. دامنه ارتباطات، دامنه بسیار گسترده و وسیعی است و یکی از جلوه‌­های مهم ارتباطات انسانی، روابط عمومی است؛ چه به عنوان یک فرآیند ارتباطی که میان سازمان‌ها و مؤسسات و جامعه پدیدار می‌­شود و چه به عنوان یک نهادی که بخشی از سازمان‌‌ها را تشکیل می‌­دهد.

روابط عمومی در دهه‌های اخیر دچار تحولات فراوانی شده است که اهمیت و جایگاه بالای آن را در حل و فصل بحران‌ها، فرهنگ‌سازی، ایجاد تفاهم میان افکار عمومی و سازمان و اعتمادسازی آشکار می‌سازد. علاوه بر این رشد نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی از عناصر اصلی توسعه در جوامع به شمار می‌رود. در این میان نقش عمده‌­ای که روابط عمومی‌ها به عنوان مجریان این امر برعهده دارند، حائز اهمیت است. توانایی روابط عمومی­‌ها در فرآیند اطلاع‌­رسانی و برقراری ارتباط با افکار عمومی از آن جهت مؤثر است که همسوسازی ارزش‌ها و عرف‌های سازمان و مخاطبان را به خوبی محقق می‌سازد.

امروزه در هر اداره و سازمانی وجود بخشی با عنوان روابط عمومی از بدیهیات است. کارکرد و نقش این حوزه آن قدر اهمیت یافته که اساساً وجود هیچ سازمان و اداره‌­ای را بدون آن نمی‌­توان تصور کرد و بقا و ادامه حرکت آنها نیز بیش از هر چیز، وابسته به کارآیی و قدرت روابط عمومی است.

از اهداف مهم روابط عمومی‌ها، برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسوولین و جلب همکاری و بسط تفاهم عمومی، آگاهی مردم از عملکرد دستگاه متبوع، آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی کارکنان در چهارچوب ضوابط را می‌­توان نام برد و جایگاه آن به دلیل ماهیت خاص خود و ضرورت ارتباط مستمر زیر نظر مستقیم بالاترین مقام مسوول دستگاه متبوع خود می‌­باشد.

رسانه­‌های همگانی و روابط عمومی‌ها باید با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته باشند. روابط عمومی باید عملکرد و رویدادهای سازمان متبوع خود را از طریق رسانه­‌ها به مردم معرفی کنند و از سوی دیگر پیشنهادها، خواسته‌ها، انتقادها و نیازهای مردم را هم با مدیران در میان بگذارند. بنابراین روابط عمومی برای رسیدن به این هدف به کمک رسانه‌ها نیاز دارد. 

بنابراین ضرورت دارد روابط عمومی‌ها ارتباط و درک خود را نسبت به رسانه افزایش دهند و با ادبیاتی حرفه‌ای و تعاملی با رسانه‌ها سخن بگویند از حریم و حیثیت فرهنگی خبرنگاران دفاع کنند و در فضای شفاف میان سازمانِ خود و رسانه‌ها اعتمادسازی کنند و اطمینان مردم به خود را که از بالاترین سرمایه‌های آنهاست پاس دارند و قدر بدانند‌.

  • نویسنده : هوشنگ سلیمانی میگونی کارشناس ارشد ارتباطات و مدیر مسوول پایگاه خبری گویای خبر