در راستای اجرای وظایف قانونی بیمه مرکزی مصرح در ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و با توجه به اهمیت رقابت‌پذیری و رعایت موازین فنی بیمه‌گری در بازار بیمه کشور و نظر به نتایج مثبت عملکرد کمیته نرخ‌گذاری بیمه‌های درمان حد نصاب تعداد بیمه شدگان قراردادهای بیمه درمان تکمیلی از ۲۰ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر کاهش یافت.

به گزارش گویای خبر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، بر اساس این مصوبه موسسات بیمه موظف شده‌اند تا نرخ حق بیمه درمان برای قراردادهای پانزده هزار نفر یا بیشتر را بر اساس حداقل مبلغ تعیین شده در کمیته تخصصی تعیین نرخ بیمه درمان رعایت نمایند.

وفق مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ شورای عالی بیمه مقرر شد یک عضو دیگر از بیمه مرکزی (علاوه بر عضو قبلی به نمایندگی از نهاد ناظر) به ترکیب اعضای کمیته تخصصی (مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران و دو اکچوئر رسمی مورد تایید بیمه مرکزی) اضافه شود.

گفتنی است در آیین‌نامه ۹۴/۲ نسبت به عدم تفکیک بیمه‌نامه‌های صادره بیمه‌گذاران بزرگ (از جمله در مجموعه شرکت‌های مادر و زیر مجموعه) به گروه‌های کمتر از ۱۵ هزار نفر (در صورت یکسان بودن شناسه‌های بیمه‌گذاران گروه‌های مربوط و یا وجود تشابه ریسک بین آن‌ها) تمهیدات لازم اتخاذ شده است.

 همچنین موسسات بیمه‌ای از شرکت در مناقصه بیمه‌گذاران بدون اخذ نرخ و شرایط از کمیته مذکور منع شده‌اند.

شایان ذکر است این مصوبه برای بیمه‌نامه‌های با تاریخ انقضای اول فروردین ۱۴۰۳ و پس از آن لازم الاجرا خواهد بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی