سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: مدیران باید در انجام کارها روحیه جهادی داشته باشند و منظور از این روحیه این است که مدیر باید فعال و در کارها پیشرو باشد.

پاسخ به نیازهای جدید مشتریان از راهبردهای بانک توسعه تعاون است

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه خبری توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و شعب استان با بیان این‌که مدیریت راهبردی باید در دستور کار همکاران قرار گیرد، گفت: مدیریت منابع و نقدینگی به عنوان مهم‌ترین اولویت بانک در ماه‌های آینده است. در حوزه مدیریت نقدینگی باید ابزارها و فرایندهای لازم طراحی و اجرا شود.
وی افزود: برای دستیابی به راهبردهای تدوین شده نیاز به یک سری اقدامات از پیش تعیین شده داریم.
شیخ حسینی با بیان این‌که انسان در تفکر اسلامی و سازمانی ما در بالاترین جایگاه قرار دارد، گفت: ایجاد انگیزش بر اساس شایستگی، تخصص و تعهد در نیروهای سازمان باید انجام شود.
سرپرست بانک توسعه تعاون ادامه داد: در حال حاضر فرآیند و نحوه ارائه خدمت از خود خدمت مهم‌تر است. که در این فرایند نیروی انسانی، فناوری و رویه‌های اجرایی نقش مهمی دارند.
به گفته شیخ حسینی، اگر در خدمت به مشتریان، کارکنان و ذینفعان رضایت خداوند را در نظر بگیریم در دنیا آرامش و در آخرت با رستگاری روبرو می‌شویم.
سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: مدیران باید در انجام کارها روحیه جهادی داشته باشند و منظور از این روحیه این است که مدیر باید فعال و در کارها پیشرو باشد.
شیخ حسینی با بیان این‌که مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن یکی از ویژگی‌های اصلی مدیر است و تنها راه موفقیت مدیران پاسخگو بودن می‌باشد.
سرپرست بانک توسعه تعاون تأکید کرد: مدیران ارشد استانی باید تفکر راهبردی داشته باشند. مجهز بودن به این تفکر می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را رفع کند.
هدایت‌گری یکی دیگر از ویژگی‌هایی بود که شیخ حسینی به تشریح آن پرداخت و گفت: مدیران استان باید به صورت مداوم نیروهای زیرمجموعه خود را هدایت و راهبری کنند و به نوعی نقش مربی داشته باشند.
در ادامه سرپرست بانک توسعه تعاون به یکی از چالش‌ها اشاره و بیان کرد: بخشی نگری و جزیره‌ای عمل کردن مشکلات زیادی برای سازمان ایجاد می‌کند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تجربه ماهاتیر محمد در مالزی اعلام کرد: برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی این کشور به حساب می‌آید.
وی فرآیند محوری را از دیگر ویژگی‌های مدیریتی ذکر کرد و افزود: در تمام اقدامات و فعالیت‌های بانک در تمام بخش‌ها تفکر فرآیند محور باید در دستور کار قرار گیرد.
امانت‌داری، عدالت، قاطعیت، مدارا و تفکر جمعی و مشورت به عنوان ویژگی‌های مدیریتی از سوی شیخ حسینی تشریح شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون ادامه داد: برای مدیریت نقدینگی باید ابزارهای لازم را در نظر بگیریم و شاید لازم باشد برخی فرآیندها را تغییر بدهیم.
شیخ حسینی در تشریح موفقیت سازمان اعلام کرد: سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه موفقیت سازمان است. فناوری نیز می‌تواند به موفقیت سازمان کمک مؤثری کند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری توسعه تعاون