مریم زارع (رییس گروه فرهنگ عمومی)، لقب «مادر تقویم ایران» را از دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دریافت کرد.

به گزارش گویای خبر، مریم زارع رییس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس مسوول نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های تقویم رسمی کشور در حاشیه جلسه ۸۲۰ شورای فرهنگ عمومی کشور در سال جاری که با حضور وزیر فرهنگ و رییس شورای فرهنگ عمومی کشور و ۳۲ عضو این شورا برگزار شده بود، به عنوان «مادر تقویم ایران» موفق به دریافت لوح تقدیر از دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و هم‌چنین دکتر سید مجید امامی دبیر وقت شورای فرهنگ عمومی کشور شد.