رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: ملاک اصلی دریافت شهریه شاخص‌های آموزشی و پرورشی مدارس است که کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی تا هفته آینده اغلام خواهد شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده گفت: ملاک اصلی دریافت شهریه شاخص‌های آموزشی و پرورشی مدارس است و امسال ۳۵ امتیاز برای موضوعات کیفیت‌بخشی و اجرایی کردن سند تحول بنیادین در الگوی تعیین شهریه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی، الگوی شهریه از سال‌های گذشته تدوین شده است و به دنبال این هستیم هر مدرسه‌ای که فعالیت آموزشی و پرورشی خوب دارد شهریه بیشتری از خانواده‌ها بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: با همکاری مؤسسان جداول شهریه در استان‌ها تدوین و به مدارس تحویل داده شده است؛ همکاران ما در یک کارگروه مشخص با حضور مؤسسان این امر را بررسی خواهند کرد و هفته آینده کف و سقف شهریه مدارس اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان درخواست داریم بر فرایند شهریه نظارت کنند و اگر مدرسه‌ای برای فعالیت ویژه‌ای از آنان درخواست شهریه اضافه کرد، از جزئیات این موضوع مطلع شوند.

محمودزاده درباره نحوه نظارت بر شهریه مدارس نیز افزود: گروه نظارتی قوی را در همه کشور تشکیل دادیم تا بر این امر نظارت داشته باشند همچنین یک شورای نظارت نیز برای همه فرایندهای تعلیم و تربیت مدارس غیردولتی تشکیل خواهیم داد. سامانه mosharekatha.ir نیز برای ثبت اعتراض به موضوع شهریه فعال است تا نظرات را برای بررسی ثبت کند.

رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درباره این که چرا برخی از مدارس غیردولتی که از سوی برخی از افراد راه اندازی شده دانش‌آموز عادی نمی‌پذیرند؟ گفت: بر اساس قانون، ۲۰ درصد ظرفیت هر مدرسه برای دانش‌آموزان همان منطقه است؛ پی گیر هستیم قوانین و مقررات مدنظر برای این گونه مدارس رعایت شود.

وی همچنین درباره این که مدارس می‌توانند تا چند درصد اضافه بر شهریه مصوب برای فعالیت‌های فوق برنامه دریافت کنند؟ اظهار کرد: سقفی که برای این موضوع مصوب شده، ۳۵ درصدِ شهریه مصوب است که مدارس می‌توانند به عنوان فوق برنامه و مکمل از خانواده‌ها دریافت کنند. البته پیشنهاد ما ۵۰ درصد است که در حال حاضر بر اساس مصوبه قبلی این امر را پیش خواهیم برد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر