موانع رشد جمعیت در ایران، یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه افزایش نرخ باروری در جامعه، کم بودن تعداد ازدواج ها در مقایسه با جمعیت در آستانه ازدواج است.

به گزارش گویای خبر، اگر جمعیت بالغ بر ۱۱ میلیون نفر در کشور اقدام به ازدواج کنند، فرزندآوری آنان نرخ باروری کلی را افزایش خواهد داد و بسیاری از مشکلات اجتماعی موجود نیز با افزایش ازدواج ها کاهش خواهد یافت.

یکی از مهمترین بسترها برای افزایش ازدواج، فرهنگ سازی برای ازدواج مناسب و نیز ارتقای آگاهی جوانان در ارتباط با مزایای ازدواج خواهد بود. بنابراین از دستگاه های فرهنگ ساز انتظار می رود که با اتخاذ رویکردهای مشتری محور به این امر مهم اقدام کنند.

با توجه به اینکه بالغ بر سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم، فرآیندهای حمایتی از این افراد توسط وزارت بهداشت آغاز شده و اگر حمایت سایر دستگاه های ذی ربط را به همراه داشته باشد، مانع مهمی از سر راه فرزندآوری خانواده ها برداشته می شود.

یک زیرساخت بسیار مهم دیگر، پایداری خانواده هاست. متاسفانه بیش از ۵۰ درصد طلاق ها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد. این امر به این مفهوم است که تعداد قابل توجهی از خانواده ها، در بهترین سنین فرزند آوری و باروری از هم پاشیده می شوند.

همه زیرساخت هایی که سبب تحکیم بنیان خانواده ها شود، می تواند بستر مناسبی برای تکثیر نسل در کشور فراهم آورد.

فرهنگ رو به رشد تک فرزندی یکی دیگر از نقاط مهم مداخله و بسترسازی است. از همه دستگاه های ذی ربط انتظار می رود که با رویکرد علمی در این زمینه برنامه ریزی کنند. وزارت بهداشت نیز به نوبه خود وارد این عرصه شده و این مسئله را در چارچوب ابعاد مختلف سلامت، بررسی و تبیین می کند.

کاهش فاصله تولد اولین فرزند بعد از ازدواج و نیز کاهش فاصله بین فرزندان از دیگر اولویت های وزارت بهداشت است.

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، مناسب سازی مشاوره ها را در راستای کاهش فاصله های یاد شده و با توجه به حفظ و ارتقای سلامت مادران و کودکان آغاز نموده و امید است با فعالیت های در دست اجرا، ارتقای آگاهی جامعه مخاطب و تغییر رفتار خانواده ها را موجب شود.

یکی دیگر از زیرساخت های مهم، ساز و کارهای اقتصادی است که امید می رود دولت بتواند با برنامه ریزی ها و اقدامات کارآمد، در این زمینه نیز به موفقیت های قابل قبولی دست یابد.

  • نویسنده : حمیدرضا سلیمانی میگونی