مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم افزایی بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را موجب تسهیل فعالیت تعاونی ها اعلام نمود.

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه خبری توسعه تعاون، البرز محمدی مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: همکاری بانک و صندوق به عنوان دو رکن توسعه ای در فرآیندهای تامین مالی بخش تعاون حائز اهمیت است.

وی افزود: بخش تعاون ظرفیتی مهم برای پیشبرد بسیاری از برنامه های توسعه ای و پیشرفت کشور می باشد و بسترسازی برای تسهیل فعالیت تعاونی ها از وظایف نهادهای توسعه ای بخش محسوب می شود.
محمدی خاطر نشان کرد: ارائه خدمات صدور ضمانت نامه بر بستر الکترونیک و مبتنی بر فضای دیجیتال از برنامه های پیش روی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون است.
وی تصریح نمود: از شبکه شعب بانک توسعه تعاون انتظار می رود در ارجاع پرونده های تسهیلاتی جهت صدور ضمانت نامه از سوی صندوق اهتمام کافی داشته باشند تا هم افزایی بانک و صندوق برای تکمیل فرآیندهای مالی بخش تعاون به نحو مناسب تری محقق گردد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری توسعه تعاون