هنرستان های کشاورزی تشکیل می شوند، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش آموزش و پرورش در دانش بنیان کردن فعالیت ها، از تشکیل هنرستان های کشاورزی خبر داد.

 گویای خبر – به گزارش ایلنا، «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درباره تفاهم نامه امضا شده بین این وزارتخانه و سازمان طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار گفت: طرح تحول و توسعه اجتماع محور هدف بزرگتری دارد که با مشارکت نهادهای مختلف و به منظور توانمند شدن مردم منطقه و دانش آموزان انجام می‌شود تا افرادی کارآفرین پرورش یابند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش آموزش و پرورش در دانش بنیان کردن فعالیت ها، توضیح داد: این هفته جلسه‌ای با حضور شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد داشتیم و اقدامات بسیاری در این راستا می‌تواند انجام شود. همچنین هسته دانش بنیان را تشکیل داده‌ایم و شبکه‌ای را ایجاد می کنیم که معاونت های فناوری و آموزشی به مراکز جانبی مانند پژوهش سرا و دارالقرآن‌ها بروند.

نوری تاکید کرد: در این راستا هنرستان ها را هم داریم که قرار است به دانش پایه تبدیل شوند و به دنبال این هدف هنرستان های کشاورزی تشکیل می شوند.

وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت حق التدریس فروردین همکاران فرهنگی گفت: پیگیر این امر هستیم و این حق الزحمه پرداخت می شود. همچنین اضافه کاری سرایداران در اردیبهشت به همراه اضافه کار فروردین پرداخت خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش درباره بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان گفت: تغییراتی در این بخشنامه ایجاد شده است مانند تغییراتی که برای ایثارگران و افرادی که تازه ازدواج کرده اند در نظر گرفته شده است.

وزیر آموزش و پرورش درباره علت صدور این بخشنامه توضیح داد: نقل و انتقالات در تمامی دستگاه ها مبتنی بر نیاز و عدم نیاز است و در آموزش و پرورش اگر این امر را آزاد کنیم مناطق کم برخوردار از معلم خالی می شوند و باید معلمان را از بین افرادی که تربیت معلم نرفته اند و یا دارای رشته غیر مرتبط هستند، جذب کنیم که این امر برای دانش آموزان این مناطق ظلم است به همین دلیل بخشی از این بخشنامه ترمیم شده است.

نوری در آخر درباره پرداخت حق التدریس فروردین همکاران فرهنگی گفت: پیگیر این امر هستیم و این حق الزحمه پرداخت می شود همچنین اضافه کاری سرایداران در اردیبهشت به همراه اضافه کار فروردین پرداخت خواهد شد.

  • منبع خبر : ایلنا