هیات رئیسه ایرادات رای گیری طرح فضای مجازی را وارد دانست، سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی ایرادات معاونت قوانین مجلس به رای کمیسیون مشترک به کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه پس از استماع دیدگاه های رئیس کمیسیون مشترک و نیز معاون قوانین مجلس، ایرادات این معاونت را وارد دانست.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید نظام الدین موسوی از برگزاری جلسه هیئت رئیسه مجلس و بررسی موضوع رای کلیات طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» خبرداد و تصریح کرد: در این جلسه رئیس کمیسون مشترک بررسی این طرح و نیز معاون قوانین مجلس دیدگاه های خود را مطرح کردند و هیئت رئیسه نیز پس از استماع دیدگاه های دوطرف، ایرادات حقوقی به رای این کمیسیون به کلیات طرح مذکور را وارد دانست.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به این که هم اکنون جلسات صحن علنی مجلس به صورت ۳ شیفته به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختصاص دارد هرگونه تصمیم گیری درباره ادامه بررسی طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» به بعد از بررسی بودجه موکول می شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت