گفت‌وگوی تلفنی خانم مریم زارع (رییس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس مسوول تنظیم تقویم رسمی کشور) با برنامه زنده سعادت آباد در رادیو سراسری تهران با موضوع چهارشنبه‌سوری و روز تکریم همسایگان