سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از پذیرش ۱۱۰۰ نفر از زنان خشونت دیده در خانه‌های امن در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: از این تعداد اکنون زیر ۱۰ درصد هنوز در مرکز ماندگار هستند.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا، محمود علیگو اظهار داشت که برای اکثر آن ها دوباره طرح بازگشت به خانواده رقم خورده یا این که مساله آن ها در قالب گروهی حل شده است و به مسیر عادی زندگی خود بازگشته‌اند و در مراکز ما دیگر حضور ندارند.

وی اضافه کرد: ما در حوزه خانه های امن ۲ تا ساختار داریم؛ یک ساختار، ساختار اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران و دوم بخش نگهداری آن است که اینجا کار غربالگری اولیه صورت می‌گیرد و در بخش غربالگری اولیه، ما مداخلات اولیه هم انجام می‌دهیم مانند این که پرونده مددکاری او انجام می‌شود، با خانواده‌اش گفت و گو می‌شود و همه اینها در این ساختار انجام می‌شود.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بعد از این که مددکار ما به قطعیت می‌رسد که در حال حاضر امکان رفتن به خانه برای فرد خشونت دیده وجود ندارد، این فرد به خانه امن منتقل می‌شود.

علیگو تصریح کرد: در خانه امن نیز در حال حاضر تفاوتی که خانه‌های امن امروز نسبت به ۶ ماه پیش دارد، این است که اکنون در خانه‌های امن ۲ نوع مداخله داریم. یک مداخله به فرد خشونت دیده برمی‌گردد و مداخله دیگر به فرد خشونت‌گر بازمی‌گردد. چون مدل بهزیستی برای خانه‌های امن، مدل استحکام خانواده است و جداسازی فرد از خانواده نیست.

وی ادامه داد: همچنین مداخلاتی که انجام می‌دهیم مربوط به اعضای خانواده اعم از فرزندان، پدر، مادر و همه کسانی است که می‌توانند از فرد خشونت دیده حمایت کنند و در حقیقت گروه حمایت‌گر از فرد خشونت دیده، فعال می‌شود.

تغییر محل خانه امن در صورت احساس خطر

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: اکنون ۸ خانه‌ امن دولتی و   ۱۹ خانه امن غیردولتی در کشور، فعال هستند و  در مجموع چارت خانه‌های امن هشت نفر پرسنل دارد که در دولتی‌ها فعال هستند.

علیگو با بیان این که مراکز خانه های امن در محل‌هایی واقع شده است که فاقد تابلو است، افزود: این مراکز در محل‌ها شناخته شده نیست و قاضی، دادگستری و پلیس اماکن و امنیت در بهزیستی در جریان محل خانه‌های امن هستند اما گاهی نیز افرادی هستند که می‌توانند محل خانه‌های امن را پیدا کنند در این صورت در مواردی که مشخص شود محل خانه‌های امن قابلیت این را دارد که برای ساکنان خود خطری ایجاد کند، ما به فوریت محل خانه امن را تغییر می‌دهیم و دستور می‌دهیم محل خانه امن تغییر کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از خانه‌های امن نگهبان دارند. برخی از آن ها نیازی به نگهبان ندارند. برخی از خانه‌های امن در محل‌هایی واقع شده‌اند که از خدمات خود مراکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی استفاده می‌کنند. داشتن نگهبان بستگی به محل دارد خیلی اینگونه نیست که از لحاظ داشتن نگهبان، قانونمند باشد اما درصورتی که برای ما یقیین حاصل شود برای افراد داخل خانه امن ممکن است خطری پیش بیاید، به فوریت محل خانه امن را تغییر می‌دهیم.

  • منبع خبر : ایرنا