مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به کشف اختفا و امتناع از عرضه و عرضه خارج از شبکه ۷۸ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شاتا نیوز، مرکز حراست وزارت صمت توانست عوامل اختفا و امتناع از عرضه و عرضه خارج از شبکه ۷۸ هزار حلقه لاستیک سواری و سنگین به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان را کشف کند.

تمامی موارد با دستور کتبی مرکز حراست با مراجعه به انبارها بررسی و صورت‌جلسه شده و پرونده تعزیراتی نیز برای آنها تشکیل شد.

علاوه بر این، مرکز حراست وزارت صمت توانست احتکار و عرضه خارج از شبکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر روغن‌موتور لیتر به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان، و ۶۷ هزار و ۲۳۱ حلقه لاستیک سواری و ۱۰ هزار و ۱۳۷ حلقه لاستیک سنگین به مبلغ ۱۰۱ میلیارد تومان را نیز کشف کند.

گفتنی است این پی گیری‌ها بر اساس ماه ۱۸ و ۵ قانون تعزیرات حکومتی انجام شد.

  • منبع خبر : شاتا نیوز