رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده در سازمان ثبت احوال کشور، هم اکنون در کنار هویت حقیقی اشخاص، موجودیتی جدید با عنوان اطلاعات خانواده مدیریت می‌شود.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: یکی از نیازهای اصلی کشور برای برنامه‌ریزی، توسعه و عدالت در ارایه خدمات مطلوب، شناسایی اطلاعات خانواده‌های ایرانی در کنار اطلاعات هویتی اشخاص است.

دکتر هاشم کارگر بیان داشت: در راستای وظایف و تکالیف قانونی طرح ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده به عنوان یک طرح اولویت‌دار در دستور کار سازمان قرار گرفت و به منظور پوشش روابط سببی و نسبی این سازمان بر اساس داده‌های موجود و توان داخلی نسبت به ایجاد و ارایه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام گردید.

وی با اشاره به مزایای این پایگاه بیان داشت: در این پایگاه علاوه بر ایجاد درختواره خانواده و شجره‌نامه ایرانیان که از طریق سامانه سهیم قابل مشاهده است، شناسایی و احراز هویت اشخاص و خانواده آنان امکان‌پذیر گردیده و دستگاه‌های اجرایی با بهره‌برداری از این پایگاه خدمات مطلوب‌تری به مراجعین ارایه می‌نمایند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: از جمله اهداف ایجاد این پایگاه، حذف سامانه‌های متعدد در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی خانواده‌های ایرانی بر اساس اطلاعات دقیق ثبتی، امکان تعیین بعد خانواده (تعداد اعضا)، به‌روزرسانی اطلاعات به صورت لحظه‌ای، امکان تعامل با سرویس سایر نهادها به منظور به‌روزرسانی اطلاعات و پاسخ‌گویی به استعلامات مورد نیاز است که با این اقدام پایگاهی متمرکز جهت پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های اساسی نهادهای حاکمیتی فراهم آمد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور