بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲٫۱  همت (هزار میلیارد تومان) خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱۷۶٫۶ و ۹۲٫۱ همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.همچنین مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به ۸ ماهه سال گذشته به ترتیب  ۶۰٫۶ و ۶۹٫۱ درصد رشد دارد. (البته در ماه‌های ابتدایی سال، رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی در سطح بالایی قرار دارد که معمولاً با گذشت ۹ ماه از سال تعدیل شده و به سطح مورد انتظار می‌رسد.)

بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، بدنه اتومبیل، مسوولیت و حوادث راننده به ترتیب با ۳۴٫۷، ۶٫۴، ۴٫۶، ۴٫۸ و ۴٫۲ درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل ۸۰٫۴، ۷۱٫۹، ۷۴٫۱ و ۷۱٫۷ درصد، موجبات رشد ۶۰٫۶ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده‌اند.

رشد بالای ۶۹٫۱ درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب ۴۱٫۵، ۳۰٫۲ و ۹٫۵ درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل ۷۶٫۸، ۷۱٫۱ و ۸۳٫۷ درصد بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش نسبت خسارت بازار با ۲٫۶ واحد افزایش در مقایسه با ۸ ماهه اول سال قبل به ۵۲٫۲ درصد رسیده است.

۴ رشته‌ اعتبار (با ۱۳۵٫۴%)، بدنه اتومبیل (با ۷۸٫۲%)، درمان (با ۶۲٫۳%) و شخص ثالث-مازاد (با ۵۹٫۴%) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۵۲٫۲ %) داشتند.

سهم ۴ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب۳۴٫۷، ۲۶٫۵، ۱۲٫۳ و ۶٫۴ درصد (در مجموع ۷۹٫۹ %) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (۲۰٫۱ درصد مابقی حق بیمه به ۱۲ رشته دیگر اختصاص دارد).

بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با ۴۱٫۵، ۳۰٫۲، ۹٫۵ و ۸٫۸ درصد (در مجموع ۹۰ %) اختصاص دارد (۱۰ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است).

پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌نامه‌های شحص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص ۳۷ درصد از حق بیمه تولیدی و ۴۳٫۳ درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

بر اساس این گزارش بیش از ۴۸٫۴ میلیون بیمه نامه صادر و ۴۷٫۴ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۸ ماهه سال قبل، به ترتیب ۶٫۸درصد رشد و ۰٫۹ درصد کاهش داشته است.

علت اصلی رشد ۶٫۸ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در ۲ رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده، در مجموع با ۷۰٫۵ درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۳۵٫۶ و ۳۴٫۹ درصد) از کل بیمه‌نامه‌ها و نرخ رشد حدوداً ۷٫۲ درصدی در تعداد صدور هر یک از آنها بوده است.

کاهش ۰٫۹ درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل کاهش ۳ درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۲٫۹ درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه‌نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می‌شود ولی تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش این گونه بیمه‌نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه‌نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب ۸۰٫۴، ۴۸٫۳ و ۴۳ درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه‌نامه صادره درمان و حوادث با ۳۹٫۹ و ۲٫۲ درصد رشد و در رشته زندگی با ۱٫۱درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می‌تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا نماید.

با توجه به رشد ۷۶٫۸ درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی با ۳ درصد کاهش روبرو بوده است که علت عمده کاهش در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.

«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه‌نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه‌نامه است. در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه ۳۶٫۵ میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰٫۴ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره، «ارزش بیمه‌نامه» در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود ۳۹٫۵، ۱۴٫۴، ۱٫۷ و ۱٫۳ میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر می‌باشد.

«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می‌باشد. این نسبت در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، معادل ۱۹٫۴ میلیون ریال است که ۷۰٫۶ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه‌نامه صادره بدست می‌آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، این نسبت در بازار بیمه معادل ۱ واحد است (۰٫۱ واحد کمتر از ۸ ماهه نخست سال قبل). اما در رشته‌های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود ۳۰٫۳ و ۴٫۱ واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه مرکزی