سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز ۷۳۰ میلیارد تومان به حساب وزارت ارشاد برای حمایت از نشر کتاب و مطبوعات خبر داد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بندهای ۴۰ و ۳۴ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور، ۷ هزار ۳۰۰ میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات و کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی پرداخت شد.

امید حاجتی مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: در اجرای بند ۳۴ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات پرداخت شد. با احتساب واریز مرحله قبل به مبلغ ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال جمعاً در سال جاری ۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شد.

همچنین در اجرای بند ۴۰ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور در سال جاری نیز ۵ هزار ۷۵۰ میلیارد ریال بابت کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی به این وزارت خانه پرداخت شد که با احتساب ۳ هزار میلیارد ریال مرحله قبل، جمعاً ۸ هزار ۷۵۰ میلیارد ریال به این وزارت خانه پرداخت شد.

لازم به ذکر است ردیف ۳۴ از جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور مربوط حمایت از نشر کتاب و مطبوعات و ردیف ۴۰ نیز مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

  • منبع خبر : مهر