بایگانی‌های اصلاح شبکه برق - گویای خبر
اصلاح شبکه برق ۳۰ هزار روستای کشور در دستور کار وزارت نیرو ۱۶ آبا ۱۴۰۱

اصلاح شبکه برق ۳۰ هزار روستای کشور در دستور کار وزارت نیرو

مجری طرح برق روستايي شركت توانير با بيان اين كه بيش از 30 هزار روستای کشور با عمر بالای شبكه برق، نيازمند اصلاح شبکه است، گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده طي پنج سال، مشكلات اساسي روستاها در قالب اين طرح رفع خواهد شد.