بایگانی‌های مهارت‌آموزی - گویای خبر
ایجاد بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در دو سال گذشته ۲۹ مرد ۱۴۰۲

ایجاد بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در دو سال گذشته

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت مردمی سیزدهم بر اساس وعده خود در ایجاد سالانه یک‌ میلیون فرصت شغلی از ابتدای تشکیل تاکنون موفق به اشتغال‌آفرینی برای بیش از ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر شده است.

فرهنگ عمومی و آداب رفتار با فرزند ۰۱ اسف ۱۴۰۱

فرهنگ عمومی و آداب رفتار با فرزند

تربیت فرزند، رویکرد مقدسی است که روش‌ها و اسلوب‌هایی دارد که می‌بایست در عمل، آن‌ها را به کار برد.

غیرحضوری شدن همه مراحل اعلام بیکاری و درخواست مقرری بیمه‌بیکاری ۱۶ شهر ۱۴۰۱

غیرحضوری شدن همه مراحل اعلام بیکاری و درخواست مقرری بیمه‌بیکاری

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌ اجتماعی از غیرحضوری شدن همه مراحل اعلام بیکاری و درخواست مقرری بیمه‌ بیکاری خبر داد.