بایگانی‌های مهارتهای ارتباطی - گویای خبر
رویداد «چهره‌های شاخص نوآوری در فروش بیمه‌های زندگی» برگزار شد ۲۵ ارد ۱۴۰۳
توسط بیمه پاسارگاد؛

رویداد «چهره‌های شاخص نوآوری در فروش بیمه‌های زندگی» برگزار شد

رویداد «چهره‌های شاخص نوآوری در فروش بیمه‌های زندگی» توسط بیمه پاسارگاد برگزار شد.

فرهنگ عمومی و آداب احترام به بزرگسالان ۰۳ مرد ۱۴۰۲

فرهنگ عمومی و آداب احترام به بزرگسالان

بازنشستگی و سالمندی، مرحله‌ای خاص از زندگی انسان است. در جوامع سنتی، هر که نشانی از سالخوردگی و پیری دارد، از احترام و ارزش برخوردار است.