بایگانی‌های مهد فرهنگ و هنر - گویای خبر
بازگشایی سالن تئاتر سردارجنگل رشت پس از ۱۷ سال تعطیلی ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بازگشایی سالن تئاتر سردارجنگل رشت پس از ۱۷ سال تعطیلی

مجموعه تئاتر سردارجنگل رشت پس از 17 سال تعطیلی عصر امروز پنجشنبه دهم آذرماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگشایی شد.