بایگانی‌های کدهای رفتاری - گویای خبر
برگزاری کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون ۱۵ آذر ۱۴۰۲

برگزاری کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون

نشست کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با حضور محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد.