آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درخصوص توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش‌بنیان با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
​به موجب آیین‌نامه مذکور، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند، موظفند سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و وزارت نیرو نیز موظف به اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی مشمول در خصوص احداث و تامین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون است.
همچنین بر اساس آیین‌نامه یاد شده، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق موظف است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورتحساب‌های تأیید شده سرمایه‌گذاران محاسبه و به توانیر اعلام نماید.
شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر نماید و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ نماید. در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که درخصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش‌های مندرج در آیین‌نامه منتفع شود.
در همین راستا، کارگروهی نیز با عنوان «کارگروه توسعه دانش‌بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تعیین شرایط اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس تشکیل می‌شود.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت