آمار تسهیلاتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش صنعت در سبد تسهیلاتی بانک سهم ۵۴ درصدی دارد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه خبری توسعه تعاون،  بانک توسعه تعاون در سال گذشته ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که ۵۴ درصد این تسهیلات در حوزه صنعت بوده است. که میزان این تسهیلات ۱۴۴ هزار میلیارد می باشد.

صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند و صاحبان صنایع ضمن هم‌افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت‌های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می‌کنند.

تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، در برگیرنده بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون است و تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نیز در رسته‌های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نموده است، پیش از این نیز طی سال های ۹۷ تا ۹۹ ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است.

بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، قانون رفع موانع تولید، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ماده ۵۲ و ماده ۵۶ نیز ایفا کننده نقش عاملیتی بوده و تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده داشته است.

  • منبع خبر :  پایگاه خبری توسعه تعاون