مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳۴۹۱٫۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲٫۸ هزار میلیارد ریال ( ۳۵.۶ درصد)  و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷٫۱ هزار میلیارد و (۱۴٫۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶۵٫۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۷ هزار میلیارد ریال است.

همچنین مانده کل تسهیلات بالغ بر ۴۶۴۲۵٫۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به  مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۷۱ هزار میلیارد ریال (۳۴٫۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۰۰۷٫۱ هزار میلیارد ریال (۱۲٫۱ درصد) افزایش داشته است.

بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰۲٫۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۶٫۱ هزار میلیارد ریال است.

1
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر استفاده قانونی ۸۱٫۴ درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل  ۰٫۴ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱٫۸ درصد کاهش یافته است.

نسبت مذکور در استان تهران ۹۰٫۲ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲٫۲ درصد است.

لازم به ذکر است یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

  • منبع خبر : بانک مرکزی