طی هشت ماهه ۱۴۰۱ به ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان (در قالب ۱۷۹ ۱۱ فقره تسهیلات) معادل۸۹۷٫۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به هشت ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۲٫۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اهم نکات مرتبط با وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان درپایان آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ 
مانده کل تسهیلات اعطایی از طرف ۳۰ بانک به شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان آبان ۱۴۰۱، معادل ۱۰۴۶٫۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان ۱۴۰۰ معادل ۶۸٫۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین مانده کل به بانک‌های ملت (۱۶۱٫۸ هزار میلیارد ریال)، تجارت (۱۵۲ هزار میلیارد ریال ) و اقتصاد نوین (۱۰۴٫۳ هزار میلیارد ریال) تعلق دارد.

همچنین به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت‌های دانش‌بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت‌های جدید به فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شده و برخی نیز حذف می‌شوند بنابراین بخشی از تغیرات در مانده تسهیلات پرداختی به دلیل فوق است.

بر اساس این گزارش، با توجه به این که برخی از  شرکت‌های عادی پس از اخذ شرایط لازم توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان  شرکت دانش بنیان پذیرفته می‌شوند ممکن است بخشی از مانده مطالبات  شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی مربوط به زمانی باشد که شرکت دانش بنیان نبوده است.

میزان تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه۱۴۰۱
– طی هشت ماهه ۱۴۰۱  به ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان (در قالب ۱۷۹ ۱۱ فقره تسهیلات) معادل ۸۹۷٫۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به  هشت ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۲٫۶ درصد افزایش داشته است.
– بیشترین تسهیلات طی هشت ماهه  ۱۴۰۱ از سوی بانک‌های ملت به مبلغ ۱۶۳٫۸ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ ۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ۸۱٫۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

میزان تسهیلات پرداختی در آبان ماه ۱۴۰۱
– در آبان ماه ۱۴۰۱ به ۵۹۷ شرکت دانش بنیان (در قالب ۴۸۲ ۱ فقره تسهیلات) معادل ۱۰۹٫۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ معادل ۸۳٫۴ درصد افزایش داشته است.
– بیشترین تسهیلات طی آبان ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک‌های ملت به مبلغ ۲۰٫۷ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ ۱۶٫۹ هزار میلیارد ریال و ملی به مبلغ ۱۳٫۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است برای تهیه این گزارش از اطلاعات موجود در سامانه سمات استفاده می‌شود.

 

  • منبع خبر : بانک مرکزی