مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه تمامی مستمری‌بگیران این صندوق بیمه‌ای خبر داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره‌مندی از مزایای مستمری شده‌اند.

به گزارش گویای خبر به نقل ازروابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مصطفی شریعتی افزود: بر همین اساس مبلغ مستمری دی‌ماه مستمری بگیران صندوق پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی به همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال ۱۴۰۱، به حساب تمامی مستمری‌بگیران واریز شد. برای اولین بار در روز گذشته بالغ بر ۴ هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال به حساب ۱۵۱.۴۸۲ نفر از مستمری‌بگیران صندوق واریز شد. بر این اساس میزان حقوق حداقل‌بگیران صندوق بیش از ۱۹۰ درصد و در سایر گروه‌ها به صورت میانگین بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داده شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر مجموعاً تعداد ۱۶۳.۱۵۶ نفر از مزایای تعهدات بلند مدت صندوق بصورت ماهیانه استفاده می‌کنند که از این تعداد ۸۲.۹۹۷ نفر از مزایای مستمری بازماندگان (فوت) ، تعداد ۴۵.۷۴۳ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی پیش ازموعد، تعداد ۲۵.۲۵۸ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی سالمندی و تعداد ۹.۱۵۸ نفر از مزایای مستمری ازکارافتادگی کلی بهره‌مند می‌شوند.

  • منبع خبر : صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر