رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج طی روز‌های گذشته خبر داد.

گویای خبر – به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی با اشاره به صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج طی روز‌های گذشته، گفت: در آینده نزدیک، صدور کلیه اسناد ازدواج به صورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: حذف اوراق بهادار از اسناد ازدواج، جلوگیری از جعل این اسناد، تصدیق اصالت سند الکترونیکی، دسترسی لحظه‌ای افراد ذی‌نفع به اسناد و همچنین ارسال برخط اعلامیه ازدواج به سازمان ثبت احوال، از جمله مزایای الکترونیکی شدن اسناد ازدواج است.

  • منبع خبر : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور