معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأسیس مراکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در موسسات عالی و دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف اصلی این برنامه توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار است.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از  تأسیس و اداره مراکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی (TMC) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی خود و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، مبنی بر توانمندسازی و تربیت نیروهای دانش آموخته متخصص و ماهر، از سال ۱۳۸۷ با روندی صعودی بر اساس رویکردها و برنامه‌های آموزشی مختلف نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های مهارت آموزی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، اقدام کرده است.

 وی ادامه داد: بهبود و ارتقاء برنامه‌های در حال اجرای سازمان، ایجاب نمود تا در تاریخ ۹۷٫۱۱٫۰۱  با اعمال برخی اصلاحات بر روی شیوه‌های مهارت آموزی دانشجویان مبتنی بر آسیب‌شناسی آن و نیز توسعه رویکرد مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان «تأسیس و اداره مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» با تأکید بر جایگزینی آن با دیگر برنامه‌های جاری، اقدام گردید.

حسینی نیا با بیان این که هدف اصلی این برنامه، توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار است افزود: این برنامه بر پایه سه فرایند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی و نهایتاً مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد وابسته به سازمان، است.

 معاون وزیر کار با بیان این که ارکان مرکز TMC شامل شورای راهبری و مدیر اجرایی است گفت: شورای راهبری مرکز وظیفه تحلیل نتایج نیازسنجی مهارتی انجام شده از رشته‌های تحصیلی در حال اجراء در دانشگاه و اولویت بندی و انتخاب دوره های مهارت آموزی قابل اجراء، تعیین نحوه ارائه آموزش های مهارتی، تعیین میزان شهریه قابل دریافت از دانشجویان و تعیین برنامه‌های ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی به دانشجویان را به عهده دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم