جلسه مشترک تخصصی سازمان هدفمندساری یارانه‌ها و مرکز آمار ایران به منظور بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخص‌های توزیع درآمد و شاخص قیمت مصرف‌کننده برگزار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندساری یارانه‌ها، در این جلسه که با حضور مهندس پارسانیا مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دکتر حسین زاده مدیرعامل مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران هر دو سازمان برگزار شد با ارائه آخرین گزارشات آماری، مباحث مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مجید پارسانیا مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به نقش مهم آمار در در پیاده‌سازی نظام علمی در کشور گفت: آمار دقیق و مناسب باعث اخذ تصمیمات درست و در نتیجه تحقق اهداف مورد نظر می‌باشد. آمار در پیاده‌سازی نظام علمی در تمام امور کشور نقش بسیار مهمی داشته و باید از گزارشات و شاخص‌های آماری قبل از اخذ تصمیمات بهره گرفت.

دکتر حسین زاده مدیرعامل مرکز آمار ایران گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سازمان‌های دولتی نظام برنامه‌ریزی کشور را به سمت بهره‌گیری از آمار و اطلاعات در اتخاذ تصمیمات سوق دهیم.

وی با اشاره به تحلیل داده‌ها و پژوهش‌های انجام شده در مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار ایران مدرن‌سازی نظام آماری کشور را آغاز کرده و حرکت‌های مهمی در این راستا صورت گرفته است. در مواقعی ممکن است ساده‌انگاری نسبت به مسائل آماری صورت پذیرد و این منجر به تحلیل کم‌عمق و در نتیجه وضعیت نامطلوب می‌شود.

در ادامه جلسه در خصوص شاخص‌های توزیع درآمد و شاخص قیمت مصرف‌کننده صحبت شد و حاضرین جلسه به بحث و گفتگو در این خصوص پرداختند.

  • منبع خبر : سازمان هدفمندساری یارانه‌ها