رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: آیین‌نامه تفکیک حساب شخصی و تجاری تا ماه آینده توسط بانک مرکزی نهایی می‌شود و با این اقدام افرادی که با حساب شخصی خود کار تجاری کنند، مشمول مالیات خواهند شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری مهر، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی به مناسبت هفته مالیات در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به برنامه و عملکرد دولت سیزدهم برای تحول در نظام مالیاتی گفت: برنامه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات‌دهندگان خوش حساب و حرکت به سمت مالیات‌ستانی از بخش غیرشفاف و افرادی است که درآمد بالایی دارند ولی فرار مالیاتی می‌کنند.

وی افزود: اولین اقدام سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف شدن وجه ذی‌نفعان بود. در این راستا درگاه‌های پرداخت و پوزها را به پرونده‌های مالیاتی اضافه کردیم.

منظور گفت: با این اقدام تعداد دریافت اظهارنامه مالیاتی از مشاغل حقیقی به ۴ میلیون اظهارنامه رسید و نسبت به سال گذشته ۱.۲ میلیون افزایش داشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در سال جاری برای حمایت از تولید در قانون بودجه و با پیشنهاد دولت، نرخ مالیات هر واحد تولیدی ۵ درصد کاهش یافت و به ۲۰ درصد رسید. همچنین بخشودگی مالیاتی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تفکیک حساب شخصی و تجاری از دیگر اقدامات بود. آیین‌نامه این موضوع تا ماه آینده توسط بانک مرکزی نهایی می‌شود. با این اقدام افرادی که از حساب شخصی خود بیش از مبلغ معینی برای کار تجاری استفاده کنند مشمول مالیات خواهند شد.

منظور گفت: در حال حاضر مالیات از مشاغل با عدالت بیشتر وصول می‌شود. میزان مالیات ۲.۵ برابر شده اما از ۴ میلیون مودی مالیاتی، مالیات ۱.۶ میلیون نفر صفر تعیین شده و ۸۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر