تکذیب اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تکذیب برخی خبرسازی‌ها در خصوص اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان یارانه برای تامین نان گفت:  مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای  و یارانه نان ۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب کرد و کیفیت توزیع این یارانه را نیز بر عهده دولت قرار داد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید محمدرضا میرتاجدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تکذیب برخی خبرسازی‌ها در خصوص اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان یارانه برای تامین نان گفت:  مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان ۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب کرد و کیفیت توزیع این یارانه را نیز برعهده دولت قرار داد.

وی با تاکید بر این که در سال جاری قیمت نان تغییری پیدا نخواهد کرد، ادامه داد: اکنون ۷۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال جاری قرار داده شده است و این در حالی است که مجلس برای تامین معیشت و نان سفره مردم ۷۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص داده است.

معیشت مردم خط قرمز مجلس است

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس تاکید کرد: دولت اکنون می‌خواهد، در استان زنجان به صورت پایلوت بحث پرداخت یارانه نان به نانوایی‌ها را اجرایی کند و بر این اساس دولت مابه التفاوت نرخ خرید نان توسط مردم و نرخ آزاد آن را به حساب نانوا به عنوان یارانه پرداخت خواهد کرد.

میرتاج‌الدینی تصریح کرد: معیشت مردم خط قرمز مجلس است و این که گفته می‌شود، یارانه اندک برای قوت غالب مردم قرار داده شده است، درست نیست و این بازی با افکار عمومی در شرایطی است که مردم با مشکلات اقتصادی پیچیده ای دست به گریبان هستند.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت