نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره راهکارهای جلوگیری از قطع درختان توسط نهادهای دولتی اظهار کرد: جریمه برای نهادهای دولتی خیلی موثر نیست؛ اگر قرار باشد که جریمه از جیب شخص پرداخت شود، یک مساله دیگر است، اما معمولا این افراد جریمه را از منابع دولتی پرداخت می‌کنند که شورای اسلامی شهر تهران به این موضوع معترض است.

گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری شهر، پرویز سروری درباره ماجرای قطع درختان توسط نهادهای دولتی و همچنین برخی شهروندان بابت ساخت و ساز عنوان کرد: قانون محکمی درباره قطع درختان وجود دارد، اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که این قانون بازدارنده نیست و شورای اسلامی شهر تهران باید بررسی جدی‌تری روی این موضوع داشته باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که در این رابطه باید سیاست دو وجهی جلو برده شود، یعنی روش‌های سلبی و تشویقی بکار گرفته شود.

سروری در ادامه توضیح داد: روش‌های تشویقی برای کسانی است که به درخت بها می‌دهند و در ترویج، نگهداشت و کاشت آن مشارکت دارند؛ همچنین باید با کسانی که نسبت به درخت بی‌رحم هستند و به تخریب درخت برای سودجویی‌های شخصی خود اقدام می‌کنند، برخورد کرد.

وی با بیان این که تصور دارم که کار در این مسیر بسیار ظریف است، افزود: باید در خصوص چرایی قطع درخت و چگونگی پرداخت جریمه آن، آسیب شناسی انجام شود تا ببینیم که چه اقدام و راهکاری می‌تواند برای قطع درخت بازدارندگی ایجاد کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره راهکارهای جلوگیری از قطع درختان توسط نهادهای دولتی اظهار کرد: جریمه برای نهادهای دولتی خیلی موثر نیست؛ اگر قرار باشد که جریمه از جیب شخص پرداخت شود، یک مساله دیگر است، اما معمولا این افراد جریمه را از منابع دولتی پرداخت می‌کنند که شورای اسلامی شهر تهران به این موضوع معترض است.

سروری با تأکید بر این که باید در موضوع قطع درختان توسط دستگاه‌های دولتی اقدام ویژه‌تری صورت گیرد، افزود: باید نسبت به بازدارندگی در یک دستگاه دولتی از طریق دولت اقدام کرد و همچنین باید به یک مصوبه‌ای در این‌باره برسیم تا از رخداد چنین موضوعاتی جلوگیری شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری شهر