سود خالص بانک ملت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با جهش خیره‌کننده ۲۶۰ درصد رو به رو شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سود خالص وبملت در پایان آذرماه سال گذشته رقمی حدود ۴٫۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در پایان ۹ ماهه امسال با رشد۲۶۰ درصدی به بیش از ۱۷٫۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، سود پایه هر سهم بانک ملت از ۱۸۱ ریال در پایان فصل سوم سال گذشته به ۶۵۱ ریال در پایان ۹ ماهه امسال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معادل ۲۶۰ درصد است.
در همین حال، سود عملیاتی هر سهم وبملت نیز با ۲۱۳ درصد جهش از ۲۲۶ ریال به ۷۰۷ ریال افزایش یافته است.
گزارش ۹ ماهه منتشره از سوی بانک ۲۶۲٫۰۰۰ میلیارد ریالی ملت حکایت از آن دارد که درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری و اوراق رهنی این بانک خصوصی شده در پایان آذرماه امسال حدود ۷۶۵٫۰۱۲ میلیارد ریال به ثبت رسیده که نسبت به مبلغ ۴۶۴٫۲۳۰ میلیارد ریالی مقطع مشابه سال گذشته، رشدی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
خالص درآمدهای کارمزدی بانک ملت نیز در حالی که در پایان فصل پاییز پارسال رقمی بالغ بر ۲۳٫۱۱۹ میلیارد ریال بوده در پایان سه ماهه سوم امسال با ۱۱۳ درصد رشد، بیش از ۴۹٫۲۷۰ میلیارد ریال گزارش شده است.
بر این اساس، جمع درآمدهای عملیاتی وبملت از ۲۴۸٫۰۶۷ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۰ درصدی، رقمی نزدیک به ۵۲۰٫۵۵۵ میلیارد ریال را  در پایان آذرماه سال جاری ثبت کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در بخش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز با رشد ۱۲۷۴ درصدی رو به رو شده و رقم این شاخص از حدود ۴٫۰۹۸ میلیارد ریال به رقم ۵۶٫۳۱۱ میلیارد ریال نزدیک شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بانک ملت