طی خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که ۹۰.۵ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی خرداد ماه ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک حدود ۶٫۸ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۴۲۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷٫۷ درصد و ۲۴٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در خرداد ماه به ترتیب ۹۰٫۵ درصد و ۸۹٫۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌ شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰٫۲ درصد و ۸۷٫۶ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰٫۳ درصد و ۸۷٫۴ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹٫۵ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹٫۸ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰٫۹ درصد بوده در حالی که در ماه قبل عدد ۱۲٫۴ درصد را نمایش می‌دهد.

  • منبع خبر : بانک مرکزی