دستورالعمل اجرایی آموزش تحول و تعالی اجتماعی و فرهنگی ۱۴۰۱ شهرهای جدید که با هدف تعمیق فرهنگ شهروندی، آموزش همگانی، توانمندسازی و مهارت‌های تخصصی، مبتنی بر نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی خانواده محور تنظیم شده است توسط دفتر اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید تدوین و به شرکت‌های عمران شهرهای جدید سراسر کشور ابلاغ شد.

 گویای خبر به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی آموزش تحول و تعالی اجتماعی و فرهنگی ۱۴۰۱ شهرهای جدید که با هدف تعمیق فرهنگ شهروندی، آموزش همگانی، توانمندسازی و مهارت‌های تخصصی، مبتنی بر نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی خانواده محور تنظیم شده است توسط دفتر اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید تدوین و به شرکت‌های عمران شهرهای جدید سراسر کشور ابلاغ شد.

دوره‌های فوق‌الذکر بر اساس محورهای فرهنگی – دینی، مهارت‌های زندگی و خودشناسی، سواد رسانه‌ای و سلامت، اشتغال و کارآفرینی برای شهروندان شهرهای جدید سراسر کشور با حضور اساتید مطرح این حوزه و به صورت رایگان در شهرهای جدید در نظر گرفته شده است.

با توجه به این که عرصه آموزش از مهمترین زیر ساخت‌های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور است، این دستورالعمل با اهدافی چون تحقق بهتر سبک زندگی اسلامی و ایرانی، توانمندسازی شهروندان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، ایجاد زمینه برای اشتغال و کارآفرینی، افزایش رضایت شهروندان و بالابردن حس امید، ارتقای سطح سلامت فردی و اجتماعی شهروندان شهرهای جدید تدوین شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی