معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور از ایجاد سامانه تعاملی «نام» سازمان ثبت احوال کشور در جهت کاهش میزان مراجعات حضوری خبر داد.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، محمدباقر عباسی، معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ایجاد سامانه تعاملی «نام» در سازمان ثبت احوال کشور اظهارکرد: مطابق مصوبات برنامه اجرایی سال ۱۴۰۲ سازمان ثبت احوال، سامانه تحت وب جهت مشاهده اسامی مجاز و معانی آن‌ها با امکان جستجوی اسامی بر اساس معانی و فراوانی نام‌ها، معیارهای انتخاب نام و مطابق با گویش‌های رایج کشور و همچنین با داشتن امکان ارائه مشاوره برخط در خصوص انتخاب نام ایجاد گردید.

وی ادامه داد: در این راستا پس از انجام اقداماتی از قبیل بررسی نمونه‌های موجود و تحلیل و شناخت نیازمندی‌ها، با تهیه RFP، تامین زیر ساخت مورد نیاز، تست و نصب و راه‌اندازی در محیط پایلوت و پس از دریافت بازخورد و پیاده‌سازی آن‌ها سامانه مذکور آماده بهره‌برداری خواهد بود.

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: همچنین راه‌اندازی این سامانه موجب توسعه خدمات الکترونیک سازمان، کاهش میزان مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌های انجام خدمات برای شهروندان و سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، افزایش سرعت ارائه خدمات و میزان رضایت شهروندان خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور