بررسی‌ها حاکی از افزایش ۴۵.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران طی شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته است.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، آمار‌ها حاکی است متوسط وزنی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی شهریور امسال ۴۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و متوسط حسابی متری ۴۳ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان بوده است.

آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، در مرداد امسال نیز متوسط وزنی قیمت مسکن در پایتخت متری ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان و متوسط حسابی نیز متری ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان بوده است.

تورم ماهانه مسکن

بر اساس آمار‌های مذکور، تورم ماهانه مسکن تهران در مرداد امسال نسبت به تیر ماه ۱.۸ درصد بوده، ولی در شهریور نسبت به مرداد سال جاری این شاخص (تورم ماهانه مسکن) به ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

اگرچه تورم ماهانه مسکن در شهریور نسبت به مرداد ۳.۳ درصد افزایش داشت، اما رکورد تورم ماهانه مسکن در سال جاری به تیر ماه نسبت به خرداد امسال با بیش از ۸ درصد افزایش شکسته شد.

بیشترین تورم ماهانه مسکن در ۴ سال و نیم اخیر به مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر همان سال با رکورد رشد بیش از ۱۲ درصدی قیمت مسکن در تهران ظرف یک ماه اختصاص دارد.

تورم سالانه مسکن

تورم سالانه مسکن در مرداد امسال (۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱) به ۲۸.۴ درصد رسیده بود، ولی این شاخص (تورم سالانه مسکن) در شهریور امسال (۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری) ۳۰.۳ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه مسکن

تورم نقطه به نقطه مسکن پایتخت در مراد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۱۴۰۰) معادل ۴۴ درصد است، اما این شاخص در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته به ۴۵.۷ درصد رسیده است.

در حالی که در نیمه نخست فعالیت دولت سیزدهم (نیمه دوم سال ۱۴۰۰) تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن (متوسط قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن) کمتر از ۲۵ درصد و حتی در ۳ ماه زیر ۲۰ درصد بود، اما در نیمه دوم فعالیت دولت سیزدهم (نیمه نخست سال جاری) متوسط قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن، مرتبا افزایشی بوده است.

با این حال رکورد تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران به آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸ و با رشد حدودا ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال اختصاص دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری آنا