میانگین شمارگان کتاب در شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد ۴ درصدی نسبت به‌ زمان مشابه دارد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری کتاب ایران، بررسی آمار نشر از انتشار ۹ هزار و ۸۳ جلد کتاب در شهریور‌ماه حکایت دارد که سهم حوزه کودک و نوجوان، یک‌هزار و ۲۱۷ عنوان و کتاب‌های کمک آموزشی یک‌هزار و ۲۵۳ عنوان است؛ بنابراین تعداد کتاب‌های شهریور‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، یک‌درصد کاهش داشته است.

تعداد کتاب‌های شهریورماه ۱۰۴۱ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به ترتیب انتشار کتاب‌های زبان با ۴۶ درصد، کتاب‌های علوم و طبیعیات ریاضی با ۳۸ درصد و علوم اجتماعی با ۱۴ درصد، بیشترین فراوانی را دارد.

اما آمار مقایسه‌ نشر کتاب در استان تهران و سایر استان‌ها در شهریور امسال نسبت به سال گذشته، نشان می‌دهد، شهریور‌ماه ۱۴۰۰ در استان تهران، حدود هفت‌هزار و ۲۲۴ عنوان کتاب منتشر شده اما در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۶‌ هزار و ۱۰۶ عنوان بود که نشان‌دهنده ۱۵ درصد کاهش است.

در سایر استان‌ها اما در شهریور‌ماه ۱۴۰۰ یک‌هزار و ۹۷۲ عنوان، در شهریورماه سال جاری ۲‌ هزار و ۹۶۴ عنوان که نشانگر ۵۰ درصد رشد است. ۶۴درصد از کتاب‌های چاپ نخست، در تهران، ۶ درصد در قم و ۵ درصد در خراسان رضوی و اصفهان منتشر شده‌اند.

میانگین شمارگان کتاب، در شهریور‌ماه ۱۴۰۰ حدود یک‌هزار و ۴۷ نسخه و در شهریور ۱۴۰۱ یک‌هزار و ۹۰ نسخه بود و امسال این آمار حدود ۴ درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران